Evalueringer og undersøgelser

På AAU laves der systematiske undersøgelser, der belyser de studerendes oplevelse af undervisningen, opbygning og indhold af semestret og uddannelsens forløb. Endvidere undersøges de studerendes oplevelse af studiemiljøet (studiemiljøundersøgelsen) samt de dimitterede studerendes oplevelse af sammenhængen mellem den gennemførte uddannelse og deres erfaringer på arbejdsmarkedet (dimittendundersøgelsen).

Undersøgelsernes resultater giver uddannelsesledelsen informationer, der bruges i det løbende kvalitetsarbejde på AAU. Du kan læse mere om de forskellige undersøgelser i det nedenstående.

 • +

  Evaluering af studiestart, studieaktiviteter, studiemiljø og uddannelsesforløb

  Al undervisning på universitetets uddannelser evalueres af de studerende. Derudover evaluerer de studerende alle studieaktiviteter og hele uddannelsesforløbet og progressionen heri. Endvidere indgår vurderinger af studiemiljøet som en del af de evalueringer, som de studerende får tilsendt.

  Systematiske evalueringer af studiestart, studieaktiviteter, studiemiljø og uddannelsesforløb er et afgørende parameter med henblik på at sikre de studerendes indflydelse på og input til udviklingen af kvaliteten i deres uddannelse, ligesom evalueringerne sammen med andre data udgør vigtig ledelsesinformation.
   

  Du kan finde institutternes evalueringer af studieaktiviteter og uddannelsesforløb samt planer for evalueringer her

  Du kan læse mere om studiemiljøundersøgelser på studiemiljøhjemmesiden.

 • +

  Dimittendundersøgelser

  Dimittendundersøgelserne afdækker dimittendernes beskæftigelsesmønstre efter endt studie, deres vurdering af uddannelsens kvalitet og meget mere. Viden fra disse undersøgelser bruger uddannelsesledelserne på AAU i forbindelse med selvevaluering og kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne. Dimittendundersøgelserne udarbejdes på uddannelses-, fakultets-, campus- og institutionsniveau.

  Du kan finde dimittendundersøgelserne her