Dimittendundersøgelser

Dimittendundersøgelserne afdækker dimittendernes beskæftigelsesmønstre efter endt studie, deres vurdering af uddannelsens kvalitet og meget mere. Viden fra disse undersøgelser leveres til uddannelsesledelserne på Aalborg Universitet, der benytter resultaterne i forbindelse med selvevaluering og kvalitetssikring af uddannelserne.

Institutionsrapport - ordinære uddannelser 2019, 2020, 2021