Dimittendundersøgelser

Dimittendundersøgelserne afdækker dimittendernes beskæftigelsesmønstre efter endt studie, deres vurdering af uddannelsens kvalitet og meget mere. Viden fra disse undersøgelser leveres til uddannelsesledelserne på Aalborg Universitet, der benytter resultaterne i forbindelse med selvevaluering og kvalitetssikring af uddannelserne.

Universitetsrapport - ordinære uddannelser samlet 2014, 2015 og 2016