Evalueringer af studieaktiviteter, studiemiljø og uddannelsesforløb

I nedenstående kan du finde institutternes evalueringer og planer for evalueringer.

Institut for Arkitektur og Medieteknologi

STUDIENÆVN FOR ARKITEKTUR & DESIGN

Studienævn for medieteknologi

Institut for Byggeri, by og miljø

Studienævn for Byggeri, by og miljø

Institut for Datalogi

Studienævn for Datalogi

Institut for Elektroniske Systemer

Studienævn for Elektronik og IT

Institut for Energiteknik

Studienævn for Energi

Juridisk Institut

Juridisk Studienævn

Institut for politik og samfund

Studienævn for Digitalisering

Studienævn for Politik & Administration og Samfundsfag

Studienævn for Masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)

STUDIENÆVN FOR HISTORIE

Studienævn for internationale forhold

Institut for Kommunikation og Psykologi

Studienævn for Kommunikation og digitale medier

Studienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi

Studienævn for Psykologi

Studienævn for Master i IKT og Læring

Institut for kultur og læring

Studienævn for Anvendt Filosofi

Studienævn for Læring, IT og organisation 

Studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 

STUDIENÆVN FOR DANSK

STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIENÆVN FOR ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE

STUDIENÆVN FOR SPROG OG INTERNATIONALE STUDIER

STUDIENÆVN FOR TVÆRKULTURELLE STUDIER

Institut for Økonomi og Ledelse

Studienævn for MBA og HD

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Studienævn for økonomi

Studienævn for revision

Institut for Matematiske Fag

Studienævn for Matematiske Fag

Institut for Materialer og Produktion

Studienævn for Mekanik og Fysik

Studienævn for Produktion

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Studienævn for sundhed og teknologi 

Studienævn for Medicin

Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab

Institut for Planlægning

Studienævn for Planlægning og landinspektøruddannelsen

Studienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design 

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Studienævn for Sociologi

Studienævn for Socialt arbejde

Studienævn for Kriminologi

Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen

Studienævn for Masteruddannelsen udsatte børn og unge

Institut for Kemi og Biovidenskab

Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi

  • Evaluering 
  • Plan for evaluering