Implementering af kvalitetssystemet version 2021

Udrulningen af det justerede kvalitetssystem sker i de overordnede faser som vist i figuren nedenfor. For at selve udrulningen kan påbegyndes efter påske, er det vigtigt, at alle relevante aktører i kvalitetsarbejdet er blevet klædt på og informeret om det justerede system inden. Der vil blive afholdt møder på de enkelte fakulteter og institutter, ligesom AAU-kvalitetsnetværksmødet den 7. april vil blive en del af møderækken. Påklædningen gøres med fokus på, hvad der er justeret, og hvad der er overført fra det tidligere kvalitetssystem, så alle føler sig rustet til at gå i gang med særligt de justerede aktiviteter.

Figur over implementeringsplan

 

Ugen efter påske vil udrulningen og implementeringen begynde og fortsætte det næste år frem. Startskuddet bliver en nyhed på AAU Update, så hele organisationen informeres. En mere detaljeret implementeringsplan for det justerede kvalitetssystem kan findes her. 

I første del af implementeringen fra påske og indtil sommerferien har institutterne følgende opgaver, som også kan ses af implementeringsplanen ovenfor:

Efter sommerferien vil der igen løbende blive afholdt informationsmøder mv. i forbindelse med opstart af de forskellige implementeringsopgaver efterhånden, som de skal igangsættes.