Præsentationer af kvalitetssystemet

På denne side kan du finde PowerPoint-præsentationer, der beskriver det justerede kvalitetssystem version 2021. 

Her finder du en kort introduktion til implementeringsforløbet og krav til institutterne i forbindelse med dette:

Her får du en kort introduktion til de overordnede rammer, der bl.a. indeholder rammerne for kvalitetssystemet, principper for kvalitetsarbejdet, ansvar og roller i kvalitetsarbejdet samt de systematiske processer for kvalitetsudvikling af uddannelser og uddannelsesportefølje:

Her får du et samlet overblik over indholdet af alle seks kvalitetsområder:

Nedenfor finder du præsentationer med introduktion til hvert kvalitetsområde. Hver præsentation indeholder et:

- kort overblik over indhold i kvalitetsområdet
- målsætninger, standarder og indikatorer for kvalitetsområdet
- overblik over procedurer der er tilknyttet kvalitetsområdet
- kort introduktion til hver procedure samt overblik over hvad der er bevaret, hvad der er justeret og hvad der evt. er udgået i forhold til den tidligere version