Kvalitetssystemets dokumenter

I det nedenstående finder du alle de kvalitetsdokumenter (overordnede rammer, procedurer, principper m.m.), der er en del af AAU's kvalitetssystem.

Overgang til kvalitetssystem version 2021

Har du brug for at finde dokumenter i det reviderede kvalitetssystem, finder du her en konverteringsoversigt fra det tidligere system: 

Konverteringsoversigt

Her kan du finde væktøjer til det kvalitetsarbejde, der findes i relation til de forskellige områder, der er en del af AAU's kvalitetssystem

Værktøjer til kvalitetsarbejdet 

Hvis du har brug for at få forklaring på de anvendte begreber og termer i kvalitetsarbejdet, finder du her en liste over de mest anvendte:

Terminologiliste 

Hvis du har brug for at tilgå kvalitetsdokumenterne i kvalitetssystemet version 2018 findes de her.

Kvalitetsdokumenter version 2018