Uddannelseskvalitet på Aalborg Universitet

Introduktion til kvalitetssystemet

Har du brug for en hurtig oversigt over kvalitets-systemet og -arbejdet på AAU, er der her en introduktion:

Introduktion til AAU's Kvalitetssystem

Kvalitetssystemets dokumenter

Har du brug for at finde principper og procedurer via kvalitetsområderne? Så kan du finde dem her: 
kvalitetsystemets dokumenter

Opgaver i kvalitetsarbejdet

Har du brug for at finde procedurer og principper alt efter hvilken opgave, du skal udføre? Så kan du finde dem her:

kvalitetssystemets dokumenter