Uddannelseskvalitet på Aalborg Universitet

Introduktion til kvalitetssystemet

Har du brug for en hurtig oversigt over kvalitets-systemet og -arbejdet på AAU, er der her en introduktion:

Introduktion til AAU's Kvalitetssystem

Præsentationer af kvalitetssystemet

Har du brug for PowerPoints om det justerede kvalitetsssystem version 2021? Så kan du finde dem her: 
Præsentationer af kvalitetsystemet

Begreber og termer anvendt i kvalitetsarbejdet

Hvis du har brug for at få forklaring på de anvendte begreber og termer i kvalitetsarbejdet, finder du her en liste over de mest anvendte:

Termninologiliste