Uddannelseskvalitet på Aalborg Universitet

Introduktion til kvalitetssystemet

Har du brug for en hurtig oversigt over kvalitetssystemet og -arbejdet på AAU, så kan du her finde en overordnet introduktion:

Introduktion til AAU's Kvalitetssystem

Præsentationer af kvalitetssystemet

Har du brug for PowerPoints om det justerede kvalitetsssystem version 2021? Så kan du finde dem her: 


Præsentationer af kvalitetsystemet

Overgang til kvalitetssystem version 2021

Har du brug for at finde dokumenter i det reviderede kvalitetssystem, finder du her en konverteringsoversigt fra det tidligere system: 

Konverteringsoversigt

Tidligere kvalitetsdokumenter (version 2018)

Hvis du har brug for at tilgå de tidligere kvalitetsdokumenter fra kvalitetssystemet version 2018, kan du finde dem her:

KVALITETSDOKUMENTER FRA KVALITETSSYSTEMET VERSION 2018

Begreber og termer anvendt i kvalitetsarbejdet

Hvis du har brug for at få forklaring på de anvendte begreber og termer i kvalitetsarbejdet, finder du her en liste over de mest anvendte:

Termninologiliste 

Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling

Ønsker du at følge med i beslutninger vedr. udviklingen af AAU's kvalitetsystem? Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling er nedsat med det overordnede formål at sikre arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af AAU's uddannelser. 

RÅDET FOR KVALITSSIKRING OG -UDVIKLING

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for sparring i relation til AAU's kvalitetssystem?

Kontakt en medarbejder i Strategi og KvaliteT