Strategiske uddannelsesdata

AAU’s notat om strategiske uddannelsesdata redegør på sektor-, institutions- og fakultetsniveau for status og udvikling i AAU's kvalitetssystems indikatorer for de ordinære uddannelser. Notatet skal betragtes som ledelsesinformation til AAU’s øverste ledelse og øvrige med interesse for området. Det er endvidere tænkt som et opslagsværk, hvor de forskellige indikatorer bliver behandlet i særskilte kapitler.

Notatet er baseret på egne data fra universitetets datawarehouse QlikView samt sektordata fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter. Der indgår endvidere enkelte data fra Danmarks Statistik. Notatet vil blive opdateret i oktober, når der offentliggøres nye tal i QlikView for AAU. Derudover vil det blive opdateret i marts/april, når der foreligger nye sektordata fra Danske Universiteter, og når der i løbet af året kommer nye sektordata fra ministeriet eller andre kilder.