Nyhedsvisning

HUSK at bruge årshjulet for kvalitetsarbejdet

Årshjulet giver et overblik over de enkelte aktiviteter i kvalitetsarbejdet på instituterne og der er direkte link til alle relevante procedurer heri.

Lagt online: 27.06.2022

Årshjulet giver et samlet overblik over aktiviteterne i det reviderede kvalitetssystem og kan findes på kvalitetshjemmesiden under værktøjer til kvalietsarbejdet.

Årshjulet er struktureret efter kvalitetssystemets opbygning i de overordnede processer og de seks kvalitetsområder, hvor de væsentligste aktiviteter for de enkelte procedurer er angivet i forhold til ansvar og periode for gennemførelsen. Der er lavet direkte links i procedurenavnet til de konkrete procedurer, så man kan orientere sig i disse i forhold til den konkrete gennemførsel.

Årshjulet kan også være et godt værktøj i forhold til kvalitetsarbejdet i studienævnene og herunder i forhold til planlægningen af de enkelte møders indhold - altså "hvornår er det vi skal behandle hvad". Dog er der tidspunkter for behandlingen, der ikke kan angives i årshjulet, da nogle aktiviteter i kvalitetssystemet selv fastlægges på institutterne, eksempelvis evalueringer med studerende, hvor institutterne udarbejder deres egen decentrale plan.

Hvis der er spørgsmål til årshjulet kan vi i Kvalitet og Analyse kontaktes direkte eller på mail: kvalitet@adm.aau.dk.