Nyhedsvisning

Journaliseringsplan er nu opdateret jf. det reviderede kvalitetssystem

Journaliseringsplanen giver et overblik over hvilke dokumenter, der skal journaliseres, og hvem der er ansvarlig for det.

Lagt online: 05.09.2022

Journaliseringsplanen giver et samlet overblik over kravene til journalisering for de enkelte kvalitetsopgaver lige fra gennemførelsen af de overordnede processer (Uddannelsesevaluering, kvalitetsrapportering og kvalitetsstatus) til procedurerne i kvalitets områder.

"Plan for journalisering af dokumenter i fbm. kvalitetsopgaver" kan findes under værktøjer til kvalitetsarbejdet. Der er indsat en filterfunktion, hvorved der kan filtreres på den konkrete opgave, der skal laves journalisering for.