Nyhedsvisning

Kvalitetssystemets indikatorer er blevet justeret

Som følge af forårets dialog om justering er årlig kvalitets oprølgning og uddannelsesevaluering er indikatorerne blevet omformuleret.

Lagt online: 15.08.2022

Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling besluttede den 28. juni 2022 at indikatorerne i kvalitetssystemet skal omformuleres. Når indikatorerne er formuleret med det afsluttende "er tilfredsstillende", gør det indikatorernes betegnelser lange, og derved svære at læse og arbejde med i praksis.

Derfor er de nu blevet omformuleret og kan ses i det samlede overblik over målsætninger, standarder og indikatorer. 

Der er samtidig lavet en forenkling af standarderne i kvalitetsområde 2, hvor flere standarder er udgået, og de tilknyttede indikatorer er flyttet til en allerede eksisterende standarder, hvorved antallet af standarder reduceres.