Nyhedsvisning

Nu er årshjulet tilgængeligt

Nu kan fakulteterne, institutterne og studienævne få et overblik over deres aktiviteter i kvalitetsarbejdet.

Lagt online: 13.10.2021

Der har længe været efterspørgsel efter et årshjul, der giver et overblik over aktiviteterne i det justerede kvalitetssystem. Nu er det endelig udarbejdet, og kan findes på kvalitetshjemmesiden under værktøjer til kvalietsarbejdet.

Årshjulet er struktureret som kvalitetssystemet version 2021 i de overordnede processer og de seks kvalitetsområder, hvor de væsentligste aktiviteter for de enkelte procedurer er angivet i forhold til ansvar og periode for gennemførelsen. Der er lavet direkte links i procedurenavnet til de konkrete procedurer, så man kan orientere sig i disse i forhold til den konkrete gennemførsel.

Hvis der er spørgsmål til årshjulet kan vi i Kvalitet og Analyse kontaktes direkte eller på mail: kvalitet@adm.aau.dk