Nyhedsvisning

Nye spørgsmål til brug for evaluering af PBL

Nu kan du få inspiration til formulering af spørgsmål vedr. evaluering af PBL i semester- og projektevalueringerne på institutterne.

Lagt online: 28.04.2023

IAS PBL har sammen med repræsentanter og Kvalitet og Analyse udarbejdet et værktøj til brug for evaluering af problembaseret læring i uddannelserne. 

Evalueringen af PBL med de studerende skal både bruges til:

  • institutternes vurdering af forankringen af PBL i studieaktiviteterne 
  • revurderingen af PBL-principperne, som skal gennemføres i 2024 i Det Strategiske Uddannelsesråd, ud fra en rapport og indstilling udarbejdet i IAS PBL.

Værktøjet, der indeholder de formulerede spørgsmål, kan findes i værktøjskassen både under kvalitetsområde "2. Uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift" og kvalitetsområde "3. Principper for problembaseret læring".

Har du spørgsmål til de udarbejdede spørgsmål er du velkommen til at skrive til: kvalitet@adm.aau.dk