Nyhedsvisning

Justering af principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling

Lagt online: 18.07.2021

Rådet for Kvalitetssikring og –udvikling har besluttet midlertidigt at fjerne henvisningen til universiteternes rammeværk ”Ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer” (link) fra princip nr. 4 i  ”5.3.1 Principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling”( link)  og i ”5. Ramme for forskningsbasering og pædagogiske kompetencer”(link) ud fra nedenstående begrundelse. Ændringen i de to dokumenter betyder, at institutterne ift. at opdatere deres planer for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling med deadline 1. oktober 2021, ikke skal forholde sig til den nationale ramme for meritering, men kan nøjes med at videreføre eller evt. justere deres nuværende tilgang til meritering.

Arbejdet med at udfolde rammeværket for AAU under hensyn til lokale undervisningsstrategier og pædagogiske praksisser forventes påbegyndt i 2. halvår 2021. Først når rammeværket er udfoldet vil en implementering iværksættes, muligvis i foråret 2022. Da institutterne på nuværende tidspunkt allerede er påbegyndt arbejdet med at udarbejde en plan for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling, som skal udarbejdes inden 1. oktober, ligger implementeringen af rammeværker for sent i forhold til, at denne kan implementeres i institutternes plan på nuværende tidspunkt.

Når der ikke længere i princip nr. 4 henvises til ”Ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer”, kan institutterne frit vælge hvilke rammer, de vil anvende i forbindelse med meritering og anerkendelse af undervisernes pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling. Haves der fra det tidligere kvalitetssystem beskrevne rammer for meritering og anerkendelse jf. ”Politik for pædagogisk kompetenceudvikling” (link), kan disse vælges bevaret og overført til planen for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling.

Så snart der foreligger en udfoldet AAU-ramme klar til implementering, vil denne igen blive indført i AAU’s kvalitetssystem i kvalitetsområde 5. ”Forskningsbasering og pædagogiske kompetencer” via en proces med bred involvering af organisationen.  

Ved spørgsmål til ovennævnte er I velkommen til at skrive til: kvalitet@adm.aau.dk eller kontakte jeres kontaktpersoner i Strategi og Kvalitet.