Nyhedsvisning

Ændringer til opfølgningsfrekvens på udvalgte indikatorer

For at forenkle kvalitetsrapporteringsprocessen er kravet om opfølgning hvert 2. år fjernet for 9 indikatorer, så der kun skal opfølges i forbindelse med uddannelsesevalueringen hvert 6. år.

Lagt online: 10.09.2021

I forbindelse med udarbejdelsen af skabelonen for kvalitetsrapportering var vurderingen, at det ville blive en for omfattende afrapportering, samtidig med at kravene i det reviderede kvalitetssystem er blevet unødvendigt skærpet for nogle indikatorer. Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling har derfor gennemgået indikatorerne og har besluttet at forenkle kvalitetsrapporteringen ved at fjerne krav til den 2-årlige opfølgning på udvalgte indikatorer.

Konkret er der fjernet krav om kvalitetsrapportering (i kvalitetsopfølgningscyklussens år 3 og 5) for 9 indikatorer, så de alene indgår i uddannelsesevalueringen (i cyklussens år 1). De 9 indikatorer fordeler sig som følgende:

I loggen sidst i rammedokumenterne kan man læse, hvilke konkrete indikatorer, det drejer sig om.

Den samlede oversigt over målsætninger, standarder og indikatorer og foldererne med Introduktion til AAU's kvalitetssystem / Introduction to AAU's quality system er også alle blevet opdateret.

Ved spørgsmål til ovennævnte er I velkommen til at skrive til: kvalitet@adm.aau.dk eller kontakte jeres kontaktpersoner i Kvalitet og Analyse.